Srpen 2016

Vytvoření vlastní chovné linie andulek

23. srpna 2016 v 20:03 | Papousiiik |  Andulky
Pokud chcete vlastní chovnou linii andulek, musíte mít jako základ vysoce oceněného chovného samce, jelikož se samec podílí na vzhledu mladých více než-li samice. Jemu samozřejmě přidělíme nejlepší samici.
V následující generaci spárujeme matku s nejlepším synem, a otce s nejlepší dcerou. Ve třetí generaci spárujeme ještě nejlepší samici s praotcem (zakládajícím samcem).
Bereme vždy jen ty nejlepší jedince.

Poté si můžeme vybrat, kterou cestou se vydáme:

Osvěžíme kmen novou andulkou (lepší varianta)
Spárujeme zakládajícího samce s 3 nejlepšími nepříbuznými samicemi za rok (horší varianta)

První varianta je mnohem lepší. Druhá se příliš nedoporučuje, protože samec špatně snáší jiné samice.
V případě, že se vydáme druhou cestou, dodržujeme tyto zásady:

Pokud máme početná hnízda, mladé přidělíme pěstounům.
Ikdyž mláďata ponecháme, vždy odebereme samce ještě před osamostatněním mladých a nasadíme ho k druhé, doposud nepoužité samici.
Samce poté dáme do jiné místnosti, aby minulou samici neslyšel a zapomněl na ní (to mu bude trvat asi 2 týdny).
Samec by měl co nejméně krmit, protože krmení samce velmi vysiluje.
Pokud máme pěstouny, na které se můžeme spolehnout, necháme samici pouze snášet.

Na podzim máme řadu příbuzných andulek s dobrými vlastnostmi. Ty příští rok budeme párovat v kombinaci otec x nejlepší dcera. Pokud nemáme opravdu vyjímečně dobré matky, nebudeme je používat.

A tím máme vlastní chovný kmen andulek.

Když se objeví sebemenší degenerační známky v kmenu, můžeme o něj přijít. Toto redukujeme tím, že osvěžíme kmen novou andulkou.

Je užitečné si udržovat chovné listy, na kterých máme tyto údaje:

Pro který rok je chovný list určen
Číslo klece
Číslo listu
Očíslování jednotlivých hnízd
Údaje o samci
Údaje o samici
Počet vajec v jednotlivých hnízdech
Čísla kroužků mláďat
Pohlaví mláďat
Barvy mláďat
Poznámky k mláďatům

Jak vznikaly barevné variace andulek?

22. srpna 2016 v 21:27 | Papousiiik |  Andulky
Zde uvádím z knihy Andulky od Z. Vegera neúplný přehled, jak vznikaly mutace andulek. Myslím, že je docela zajímavý:

1872 (Belgie) - žlutá, možná také lutino a zelená šedokřídlá (zmizely a objevily se znovu roku 1930)
1878 (Belgie) - světle modrá (neudržely se a vystaveny poprvé až roku 1910)
1915 (Francie) - tmavě zelená, z té později vznikla olivově zelená
1917 (Francie) - bílá s modrým nádechem
1920 (?) - tmavě modrá (vznikla kombinací světle modré a olivově zelené)
1924 (Francie) - šedomodrá (mauve)
1927 (Rakousko) - světle modrá šedokřídlá
1930 (Dánsko) - recesivní straka
1930 (Kalifornie, Dánsko, Německo) - andulky s plavou kresbou
1932 (Německo) - albino
1932 (Anglie) - skořicová
1933 (Austrálie, Skotsko) - opalínová (první chycena v Austrálii a později rozmnožena, současně vznikly ve Skotsku)
1934 (Anglie, Austrálie) - šedá
1935 (Austrálie) - andulka se světlými křídly
1937 (Anglie, Austrálie, Německo) - modré žlutolící
1939 (Kanada) - chocholatá
1939 (Belgie, Německo) - dominantní straka
1944 (Belgie) - andulka se světlými letkami
1948 (Belgie, Dánsko, Holandsko) - bílá a žlutá tmavooká
1974 (Austrálie) - perlová
1978 (Texas) - straka s prstencem kolem krku

Dodnes se neví, proč vznikaly stejné mutace na více, mnohdy velmi vzdálených místech světa, navíc naprosto současně.

Rodokmen andulky

22. srpna 2016 v 21:01 | Papousiiik |  Andulky
Do rodokmenu uvádíme informace o jedinci a jeho předcích. U andulek se uvádí tyto informace o jedinci:

Pohlaví (samec/samice)
Barva (barva samotná, př. zelená, modrá + kresba, př. perlová, opalínová)
Štěpitelnost (třeba štěpitelnost na modrou)
Datum narození (březen 2010..)
Poznámky k jedinci (nějaká vada, výjimečnost)
Počet hnízd a nějaké zvláštnosti okolo toho (kolik jedinec vyvedl mladých z kolika hnízd a nějaká zvláštnost, jestli byla)
Údaje z kroužku (číslo kroužku a jiné údaje)
Chovatel a jeho členské číslo (jméno chovatele a jeho členské číslo ve svazu/klubu)


A dále se uvádí tyto informace o rodičích a prarodičích:

Barva
Štěpitelnost
Jméno chovatele
Číslo kroužku

V rodkomenu se samec uvádí jako 1.0 a samice jako 0.1 ostatně jako na výstavách. 1.1 znamená pár. Pokud někde najdete třeba 3.5 tak to znamená 3 samce a 5 samicí. Zkrátka, přední číslo označuje samce a zadní samici.

Posuzovatelé andulek

22. srpna 2016 v 20:42 | Papousiiik |  Andulky
Posuzovatelé andulek hrají opravdu velmi důležitou roli v chovatelství. Dávají užitečné a mnohdy i velmi důležité rady, hodnotí chov a posuzují kladné i záporné vlastnosti andulek.
Na výstavách se používají tabulky, kde jsou napsaná jednotlivá kritéria. Posuzovatel posoudí vlastnosti a následně zapíše body. Tyto body se poté sčítají a čím více bodů, tím lépe. Roli hrají předpisy, ale i názor posuzovatele.

Posuzovatel musí dlouholetý, úspěšný chovatel, spravedlivý a zkušený, musí mít autoritu.
Posuzovatel musí chodit na zkoušky a semináře, protože standart se neustále mění a přibývají stále nové a nové mutace, které posuzovatel musí znát a jejich genetiku také.

Tabulky na bodovacích výstavách jsou rozděleny na 2 části. V první části se nacházejí tyto údaje (aspoň některé z nich):

Skupina podle COM, kam andulka patří
Barva
Pohlaví
Vystavovatel
Adresa vystavovatele
Číslo kroužku andulky
Číslo klece, ve které andulka je
Výstava
Datum
Posuzovatel

V druhé polovině je samotná tabulka, kam se zapisují body:

Bodovací tabulka pro andulky. Zdroj: mutaceptactva.blog.cz

Zvykací trénink andulek před výstavou

22. srpna 2016 v 19:11 | Papousiiik |  Andulky
Asi bych začala tím, že k tréninku andulek na výstavu potřebujeme výstavní klece. Ty jsou základ. Pokud tyto klece nemáme, nemůžeme andulky trénovat.

Pokud výstavní klece máme, tak ty rozdělujeme na 3 typy:
Větší tréninkové klece pro 4 - 6 párů
Předpisové výstavní klece pro jednotlivce
Udržované výstavní klece, ve kterých posíláme ptáky na výstavy

Připomínám, že andulky při tréninku nikdy nebereme do ruky!!

Trénink je velice dobrý na psychiku andulek, a na velkých soutěžích je trénink dokonce podmínkou.
Abysme si vysvětlili, co ten trénink vlastně je, tak je to vlastně soustavné a nenásilné přivykání andulek na velmi malou velikost výstavní klece a velký ruch kolem ní.

Posuzovatel se na andulky dívá zblízka a netrénovaná andulka se splaší a začne létat, nebo zaleze do rohu na podlahu, což způsobí, že andulka nebude moci být posouzena a to znamená, že neuspěje. I ta nejkrásnější andulka, nemůže být posouzena pokud nebude trénovaná, protože posouzen může být pouze klidně sedící pták. To stejné platí o publiku, protože i návštěvníci výstav se dívají zblízka a andulka by měla zůstat i přes to klidně sedět. A naposledy, andulka nesmí lézt na veškeré dráty a pletivo.

Nejlepší je, začít s tréninkem už po odstavení mláďat, protože to poznáme, kteří jedinci jsou schopni soutěžení a kteří nikoliv.

Začneme tak, že dáme andulky do velkých tréninkových klecí na 3 - 4 týdny. Klec by měla mít vlet do výstavní klece, aby si ptáci navykli a navíc budeme mít velmi cenné poznatky z chování jednotlivců. Poté je vypustíme a vybereme další jedince a postupně je jednotlivě zavíráme do výstavních klecí. Zprvu na krátkou dobu a poté až na 1 - 2 dny.

Je vhodné dát klece s ptáky do trvale obydlených místností, protože ptáci si trochu navyknou na ruch. Dalším trikem, který ulehčí trénink, je ťukání nějakým předmětem (třeba tužkou) do mříží, protože ptáci se leknou, zpozorní a zaujmou "výstavní pozici", což je správný postoj andulky anglického typu. Posledním typem je připevnění skla na mříže, když na ně andulka skáče. Sklo ji lezení po mřížích znemožní a postupně by měla přestat.

Poslední trénink uskutečníme cca 2 měsíce před výstavou, při něm zavíráme andulky na dlouhou dobu a často a přenášíme klece po místnostech. Při dalším tréninku by pták mohl začít pelichat a pelichající andulky nejsou připuštěny na výstavu, protože nejsou ve výstavní kondici. Můžeme trénovat týden před výstavou, ale pouze tehdy, pokud máme dostatečně chladnou místnost (aby andulka nezačala pelichat).

Vždy máme v záloze více jedinců, protože se může stát, že i den před výstavou nějaký vypadne z výstavní kondice.

Andulky můžeme i vykoupat. Učiníme tak za pomocí dětského mýdla a štětečku, pozor však, voda ani mýdlo nesmí zasáhnout oči, nozdry a zobák. Oschnout je necháme v malé kleci pod žárovkou dokud kompletně neoschne, aby neprochladly. I prachové peří musí uschnout - andulka na venek vypadá suchá, ale podsada z prachového peří je stále ještě mokrá. Přechod do normální teploty musí být pozvolný, aby andulka nezačala pelichat, či neonemocněla na dýchací ústrojí, či při nejhorším, aby nedostala šok.

Nejdůležitější základní údaje o mutacích andulek

22. srpna 2016 v 16:49 | Papousiiik |  Andulky
Andulky chované v zajetí se dělí na 3 typy:

Normální - všechny andulky, které rozměry a postavou odpovídají andulkám volně žijícím v přírodě
Výstavní - chovatelsky někdy nazývané "anglické" (tyto andulky totiž vznikly v Anglii), jde o andulky mnohem větší a mohutnější než normální andulky
Polovýstavní - na výstavách se neuznávají, neodpovídají ani výstavním, ani normálním andulkám, postavou a rozměry jsou něco mezi výstavní a normální andulkou

Mutace jsou také děleny na 3 skupiny:

Barevné - mění barvu andulky (břicho, záda, hlava, lícní skvrny) - př. zelená, modrá..
Kresby - mění kresbu andulky (vlnkování, křídla a hrdelní znaky) - př. skořicová, perlová..
Ostatní - mění postavu, velikost, strukturu peří - př. anglická, chocholatá

Při přešlechtění andulky anglického typu se může stát, že vznikne andulka s genetickou vadou růstu. Tyto andulky se nazývají chryzantémy a jde o ptáky, kterým abnormálně rychle roste peří do extrémních velikostí, andulka špatně přijímá potravu a nemůže létat. Tyto andulky umírají většinou do 1 roku.
I klasické výstavní andulky mají kratší život než normální andulky. Normální andulka v zajetí žije kolem 5 - 15 let (záleží na tom, zda jde o mazlíčka, nebo o chovnou andulku, a na pár dalších faktorech), zato výstavní andulka žije tak do 5 let. To proto, že pravidelně vystavované andulky podstupují více stresu než nevystavované andulky, a čím výstavnější, tím kratší život. Výstavní andulky trpí na nádory, cysty a podobné záležitosti.

Existují i předpisy. Tyto předpisy se vážou na vzhled výstavní klece, na standart anglické andulky, na vzorník jednotlivých barevných mutací aj..
Výstavy, na kterých se vystavují ptáci (i andulky) a bodují se podle jednotlivých kritérií, se nazývají bodovací výstavy.

Vlevo andulka postižená genetickou vadou chryzantéma. Zdroj: chovzvirat.cz
Vpravo porovnání normální a anglické andulky. Zdroj: budgerigarsforum.proboards.com

Kroužkování andulek - základní info

22. srpna 2016 v 16:00 | Papousiiik |  Andulky
Kroužkování je proces, kdy se mláděti ptáka dává na nohu uzavřený kroužek.
Kroužek je uzavřený kovový kruh, který se u všech chovaných druhů dává na nohu. Na kroužku jsou důležité údaje, třeba datum narození a zemi odkud pochází, nebo třeba registrační číslo chovatele a další údaje. Pro všechny druhy také platí, že kroužek už v dospělosti nejde sundat. Pouze, pokud by třeba zarostl do nohy, tak se musí kleštěmi rozbít aby šel sundat a dále nezarůstal do nohy. Každý druh má stanovený rozměr kroužku, andulka má asi 4,2 mm v průměru.

Kroužky mohou mít různé barvy. Barva kroužku je libovolná a slouží třeba k odlišení mladých v hnízdě. Pro odlišení mladých lze také použít kroužky s čísly třeba "01, 02, 03", poté mají kroužky jednu barvu (většinou každý rok jinou, třeba jeden rok žlutá a další zelená, další rok stříbrná atd..
Nandavají se v období, kdy mládě ještě není opeřené. Kroužek mláděti je velký, ale to proto, aby šel snadno nandat a mládě do něj později stejně doroste, takže mu později bude akorát.

Kroužek je důkaz o legálním původu ptáka a proto je u vzácnějších druhů kroužkování povinné. U andulek je nepovinné. Ale v dnešní době chovatelé kroužkují většinou vždy, nehledě na to, že je u daného druhu nepovinné. Výstavní andulky zpravidla kroužek také mají.

Modré kroužky pro andulky. Zdroj: indiamart.com

Zbarvení divokých andulek

22. srpna 2016 v 15:23 | Papousiiik |  Andulky
Tento článek pouze stručně popíše divoké zbarvení andulek, o barvě jako takové podle vzorníku a její genetice si povíme až někdy později.

Andulky jsou v přírodě světle zelené se žlutou hlavou, černožlutým vlnkováním a křídly, fialovomodrými lícními skvrnami a 6 černými hrdelními znaky(na každé straně 3 vedle sebe). Ocasní pera jsou tmavě modrá se žlutým pruhem, 2 hlavní ocasní pera jsou celá tmavě modrá.
Této barvě se říká přírodní, chovatelsky světle zelená. Název světle zelená se užívá i ve vzorníku a na výstavách.

Andulky žijící v přírodě na žádnou jinou barvu neštěpí. Štěpit mohou pouze světle zelené andulky, které uprchly ze zajetí a přizpůsobily se životu ve volné přírodě.
I přesto, že přírodní andulky na nic neštěpí, občas se stane, tak jako u ostatních druhů ptáků, že se vylíhne jedinec s atypickým zbarvením, třeba žlutá, tmavě zelená nebo andulka s opalínovou kresbou.

Co se týče rozdílnosti mezi samcem a samicí, jako u všech andulek (vyjma nějakých mutací, u kterých to nejde poznat) se poznává podle zbarvení ozobí. Ozobí je ta část, která obklopuje nosní dírky. U divokých andulek a u většiny mutací má ozobí takovou barvu:

Dospělý samec - sytě modré
Dospělá samice mimo dobu hnízdění - hnědé
Dospělá samice v době hnízdění - hnědé, s hrbolky, není hladké
Mladý samec - fialové
Mladá samice - světle modré s bílými kruhy kolem nosních dírek
U některých mutací se zbarvení ozobí liší.

Andulky ve svém přirozeném prostředí - zbarvení divokých andulek. Zdroj: tinypetshub.info

Diskuze - mutace velkých papoušků

21. srpna 2016 v 21:12 | Papousiiik |  Ostatní papoušci
Přináším Vám zde první diskuzi. Chci se zaměřit na mutace papoušků, u kterých jsou mutace opravdu netradiční, třeba arové, eklektové aj..

Jaký na ně máte názor? Máte na tyto mutace názor stejný jako na bežné mutace u menších druhů, nebo sdílíte jiný názor, nelíbí se Vám? Nebo naopak ano? Přijdou Vám v něčem odlišné? Nebo jako byznys? A podobné otázky, vše kolem toho.

Pozor, nepleťte si mutace s kříženci. Jako mutaci myslím třeba modrou mutaci ary arakangy, ne aru harlekýna (křížence ararauny s arakangou/zelenokřídlým). Kříženci občas vypadají docela podobně.

Abych napsala svůj názor.. Mutace mám ráda vesměs všechny, a taky tak nějak všechny snesu. Ale na druhou stranu, u větších druhů mi přijdou až moc nepřirozené a některé na mě působí ne moc dobrým dojmem. Nevím jestli je to nezvykem, nebo něčím jiným, ale třeba modře mutovaný ararauna/arakanga nebo amazoňan, či eklektus, mi nepřijde tak hezký jako modře mutovaná andulka/neoféma. Přijdou mi prostě v něčem jiné.

A jaký je Váš názor? Pochlubte se v komentářích.

Ve skupině Papoušci a nejen papoušci, děcka či dospělí, nejen o radu se každý podělí se několik lidí zúčastnilo a vyjádřili svůj názor:

Josef Piterka: zrovna u těchto papoušků mutace hnus
Dasha Sebelova: mně se to líbí, proč ne
Pavel Balage: za mě mutace = degenerace = hnus
Michelle Diamond: mě se mutace velkých pappušků moc líbí
Jarmila Paško: u velkých papoušků neee

Informace o letošních návštěvách výstav

21. srpna 2016 v 20:46 | Papousiiik |  Ostatní články
Jsem zpět. Jelikož nastalo 2 měsíce dlouhé období prázdnin a já toho měla hodně, nemohla jsem na blog nic přídávat. Jsem ale zpět v plné síle a zájmu a dnes Vám přináším informace o výstavách, které každoročně navštěvuji a plánuju o každé napsat článek.

Výstava exotického ptactva KPEP (Klub přátel exotického ptactva)
Letos se pořádá již 77. ročník této menší výstavy. Jde o každoroční výstavu pořádanou v Botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze (ulice Na Slupi). Na této výstavě se vystavují exotičtí ptáci všeho druhu, většinou střední a větší papoušci a drobotina, ale i velké a malé druhy papoušků a jiní exotičtí ptáci (minule byli k mání třeba i arassari, ptáci podobní tukanům). Výstava je celkem dlouhá, minulý rok trvala od 14. do 30. srpna a letos začala 19. srpna a končí 4. září. Tudíž už probíhá (dnes je 21. srpna). Chystám se na ní v pátek 26. srpna, takže článek očekávejte někdy brzy.

Bodovací výstava andulek KCHA (Klub chovatelů andulek)
Každoroční tradici má i bodovací výstava andulek. Výstava se většinou koná jeden víkend na konci září (minulý rok 23. - 25. září, letos trvá pouze sobotu a neděli 24. až 25. září), opět v BZ UK Praha jako předchozí výstava. Výstava na venek nevypadá nějak velce, je pouze v jednom skleníku, ale andulek je na ní hodně (kolem 200 až 300 kusů). Vystavují se na ní andulky anglického typu, ve výstavních klecích a bodují se podle vlastností (jako barva, postoj atd.), nejde tedy o klasickou výstavu.

Exotika Lysá nad Labem
Asi nejznámější česká výstava. Exotika je mladší výstava ale také už existuje pár let. Spolu s Exotou Olomouc (největší výstava pro výhradně exotické a okrasné ptactvo) jde o největší výstavu v ČR a největší výstavu svého druhu v Evropě. Jak již název napovídá, koná se na výstavišti v Lysé nad Labem a výstava jako taková je opravdu veliká, obsadí vždy několik obrovských hal. Je zaměřená z 90% na exotické a okrasné ptactvo, ale najdou se zde i ostatní zvířata (akvaristika, terarijní zvířata, exotičtí savci...) tudíž si každý přijde na to svoje, i sebeméně. A díky své velikosti a rozsahu druhů zvířat je tak oblíbená. Koná se na přelomu října a listopadu a většinou trvá kolem 5 dní.